Viewing all content in #stolthantverkare

So I made this yesterday!

I needed a kind of whistle with a weird sound for my project "Stina and the dragon"... I think I'm pretty close öbler

#ebanistachileno  #ekorremöbler  #instagram  #malmstens  #stinaochdraken  #stolthantverkare  #woodworker

Jag finner inga ord för att beskriva hur otroligt hedrad och tacksam jag känner mig just nu.

Jag har blivit nominerad av @malmstens_liu och idag kom brevet som bekräftar att den 6:e maj kommer jag att bli tilldelad ett stipendium av stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannislogens Jubelfond (Svenska Frimurare Orden), som sedan sin tillkomst 1867 har till uppgift bl.a. att stödja lovande konstnärliga hantverkare. öbler

#ebanistachileno  #ekorremöbler  #hantverk  #hantverkare  #instagram  #konsthantverk  #masones  #sebastianmateu  #stolthantverkare  #svenskafrimurarorden